وبینار معرفی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در علوم و مهندسی‌ها

ثبت نام در این وبینار به پایان رسیده است.

وبینار آشنایی با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی

شرکت در این وبینار برای عموم رایگان است. ثبت نام در این وبینار به پایان رسیده است.